கோட்டக்குப்பம் பகுதியில் போலீஸ் புகார் பெட்டி


கோட்டக்குப்பம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட கிராமங்களில், போலீசார் மூலம் புகார் பெட்டி அமைக்கப்பட்டது.கோட்டக்குப்பம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட கிராமங்களில் குற்றச் சம்பவங்களை தடுக்கும் பொருட்டும், பொதுமக்கள் குறைகளை…