அஞ்சுமனில் ஈழம் குறித்த ஓர் உரையாடல்


லயோலா தொழிற்கல்வி நிறுவனத்தின் இயக்குனர் திருமிகு அருண் கண்ணண் அவர்களுடன் ஈழம் குறித்த ஓர் உரையாடல் இன்று 11/03/2018 அஞ்சுமன் நூலகத்தில் நடைபெற்றது.

Advertisements