அஞ்சுமனில் சமூக – அரசியல் ஜனநாயகம் குறித்த கலந்துரையாடல்


இன்று 4.3.2018 மாலை அஞ்சுமனில் நடைபெற்ற சமூக – அரசியல் ஜனநாயகம் குறித்த கலந்துரையாடலில் மாணவர்களுக்கு மத்தியில் சிறப்பான அரசியல் பயிற்றுவிப்பை நடத்திய புதுவைப் பல்கலைக்கழக ஆய்வறிஞர் தோழர் தமிழ்வாணன் அவர்களுடன் Recycle Bin வாசகர் வட்ட உறுப்பினர்கள்…

Advertisements