ஜாமி ஆ மஸ்ஜித் 150 வது ஆண்டு நிறைவு முப்பெரும் விழா – முழு வீடியோ தொகுப்பு


– சான்றோர்களை பாராட்டும் விழா

– பைத்துல்மால் நிகழ்ச்சி

– சுழலும் சொல்லரங்கம்

 

 

Advertisements