கோட்டக்குப்பம் ஜாமி ஆ மஸ்ஜித் 150 ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடும் பாரம்பரிய முப்பெரும்விழா நிகழ்ச்சி நேரடி ஒளிபரப்பு


ஜாமி ஆ மஸ்ஜித் நிர்வாக சபை ஆதரவோடு 

நேரடி நிகழ்ச்சிக்கான அனுசரணை

இளைஞர் மாணவர் மன்றம் ( YSA Friends )

Broad Band By Cbreeze.in

Live by Pro Vision fx Studio

 

Advertisements