கோட்டக்குப்பம் – பழைய புகைப்படம் சொல்லும் வரலாறு


மதரஸே மஹ்மூதியா (பெரிய தெரு மதரசா) 50ம் ஆண்டு நிறைவு பொன் விழா..1987

 

 

 

மகாத்மா காந்தி (மெயின் ரோடு) கோட்டக்குப்பம் – 1980 ஆம் ஆண்டு

 

 

ஜாமி ஆ மஸ்ஜித் – 1974 ஆம் ஆண்டு

 

பையித்து பாடல் படும் குழு

பாரம்பரிய திண்ணை

Advertisements