பொது சிவில் சட்டம் தேவையா – பேராசிரியர் அ. மார்க்ஸ் உரை


a-marx

அஞ்சுமன் நூலகம் நடத்தும்..
“பொதுசிவில் சட்ட” அரசியல் குறித்த

விரிவான பார்வை..

சரியான புரிதல்..

பேராசிரியர் அ. மார்க்ஸ் உரைநிகழ்த்தி –

உங்களோடும் உரையாடுகிறார்..
13.11.2016 ஞாயிறு மாலை 6:15 மணி

இடம்: ஜாமிஆ மஸ்ஜித் திருமண நிலையம் கோட்டக்குப்பம் 
அனைவரும் வருக! தெளிவு பெறுக!!

அழைக்கிறது அஞ்சுமன்!!

Advertisements