2016 வருட கூட்டு குர்பானி பகிர்ந்தளிக்கபட்டது


img_1230

குர்பானியின் மாமிசங்களோ, அவற்றின் உதிரங்களோ அல்லாஹ்வை ஒரு போதும் அடைவதில்லை; ஆனால் உங்களுடைய தக்வா (பயபக்தி) தான் அவனை அடையும்; அல்லாஹ் உங்களுக்கு நேர்வழி காண்பித்ததற்காக அவனை நீங்கள் பெருமைப் படுத்தும் பொருட்டு இவ்வாறாக அவற்றை உங்களுக்கு வசப்படுத்திக் கொடுத்திருக்கிறான்; ஆகவே நன்மை செய்வோருக்கு நீர் நன்மாராயங் கூறுவீராக!

அல் குர்ஆன் 22:37

இந்த வருடமும் பைவ் ஸ்டார் நற்பணி மன்றம் மற்றும் கிஸ்வா உறுப்பினர்கள் ஆதரவில் சிங்கப்பூர், ஐரோப்பா மற்றும் அரபு நாடுகளை சேர்த்தவர்கள்  சார்பாக கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டது.  14-09-2016  அன்று 11 மாடுகள் கூட்டு குர்பானி கொடுக்கப்பட்டு அதன் இறைச்சி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் 270 ஏழை முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டது……

 

 

 

Advertisements