அஸ்பிரேசன் சார்பாக வழிகாட்டும் பலகை


  அஸ்பிரேசன் ( A.S.P.I.R.A.T.I.O.N) சார்பாக கோட்டக்குப்பம் பழைய பட்டிணப்பாதை மையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டும் பலகை. ASPIRATION -னுக்கு வாழ்த்துக்கள்.

Advertisements