கோட்டகுப்பம் தவ்ஹித் ஜமாஅத் தொண்டர்கள் மழையால் பாதித்த மக்களை பாதுகாப்புடன் வெளியேற்றும் காட்சி


கோட்டகுப்பம் தவ்ஹித் ஜமாஅத் தொண்டர்கள் மழையால் பாதித்த மக்களை பாதுகாப்புடன் வெளியேற்றும் காட்சி 
  
  

Advertisements