ஸ்டேட் பேங்க் அப் இந்திய விரைவில் கோட்டக்குப்பத்தில் புதிய கிளை