கோட்டகுப்பம் பேரூராட்சி மூலம் பழைய பட்டின பாதை அமைக்க 45 லட்ச ரூபாய்க்கு டெண்டர் அறிவிப்பு !


 

 

 

 

கோட்டகுப்பம் பேரூராட்சி மூலம் பழைய பட்டின பாதை அமைக்க 45 லட்ச ரூபாய்க்கு டெண்டர் அறிவிப்பு !

 

 

IMG_0470-2

 

IMG_0471

 

IMG_0472-1

IMG_0473

 

IMG_0474-0

 

IMG_0475

 

IMG_0476-0

 

 

 

 

Advertisements