பிரான்ஸில் பாரிஸ் கிரேதெய் பள்ளிவாசலில் நடைபெற்ற ஈத் பெருநாள் தொழுகையின் புகைப்பட தொகுப்பு.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements