துபாயில் நடைபெற்ற ஈத் பெருநாள் – புகைபடம் தொகுப்பு 3


 

 

 

 

IMG_8871.JPG

IMG_8872.JPG

IMG_8870.JPG

Advertisements