லைலத்துல் கதர் இரவில் கேட்கப்பட்ட துவா


20140725-195749-71869323.jpg

கோட்டக்குப்பம் ஜாமியா மஸ்ஜிதில் லைலத்துல் கதர் இரவில் மௌலவி ஹபீழ் அப்துல் காதிர் ஹஜ்ரத் அவர்கள் கேட்ட நெஞ்சுரகமான துவா.

 

Advertisements