லைலத்துல் கதர் இரவில் கோட்டகுப்பம்


20140725-193126-70286498.jpg

கோட்டக்குப்பத்தில் பாரம்பரியமான லைலத்துல் கதர் இரவின் பொதுமக்களின் உற்சாகம் தொடங்கியது. கோட்டகுப்பம் ஊர் முழுவதும் வண்ண விளக்குகளால் ஜொலிக்கிறது. பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கு பொழுது போக்கும் கடைகள் ஷாதி மஹால் வளாகத்தில் வைக்கப்படுள்ளது. பொதுமக்கள் பாதுகாப்புக்கு காவல் துறை விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது. மேலும் கிஸ்வா உறுபினர்கள் பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்கு வேண்டிய அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்துள்ளனர்.இந்த கடைகளில் பாரம்பரியமான உணவு பொருட்கள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

 

Advertisements