அல் ஜாமியதூர் ரப்பானிய்யா அரபி கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா அழைப்பிதழ்


20140605-205637-75397882.jpg

20140605-205639-75399124.jpg

 

20140605-205638-75398492.jpg

20140605-205639-75399765.jpg

 

Advertisements