கோட்டக்குப்பத்தில் அடை மழை


கடுமையான வெப்பத்தில் இருந்த கோட்டக்குப்பத்தை 3 மணிநேர இடி மின்னலுடன் கூடிய குளிரவைத்தது மழை.

20140602-180936-65376531.jpg

Advertisements