ஊர் பொதுமக்கள் மற்றும் கிஸ்வா நிர்வாகிகள் வக்ப் அதிகாரிகள் உடன் சந்திப்பு


கிஸ்வா நிர்வாகிகள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்களுடன் இன்று 03/02/2014 அன்று பண்ருட்டியில் அமைந்துள்ள வக்ப் போர்டு அதிகாரிகளை  சந்தித்து ஆலோசனை செய்தனர்.

20140203-121040.jpg

 

 

Advertisements