புதிய நிர்வாகிகளுக்கு கிஸ்வா நிர்வாகிகள் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து


photo 1

அட்ஹக் கமிட்டி தேர்ந்தெடுத்த 29 உறுப்பினர் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு கிஸ்வா நிர்வாகிகள் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

Advertisements