ஜாமியா மஸ்ஜித் முத்தவல்லியாக மீண்டும் ஜனாப் .எசனுல்லாஹ் தேர்வு


20140126-093817.jpg

கோட்டகுப்பம் ஜாமியா மஸ்ஜித் 2014-2016 ஆண்டுக்கான நிர்வாக கமிட்டிக்கு ஜனாப். எசனுல்லாஹ் அவர்கள் மீண்டும் தலைவராக தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளார். அவர்களுக்கும் மற்றும் புதிய நிர்வாகிகளுக்கு எங்களின் வாழ்த்துக்கள்.

Advertisements