முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பிட்டு திட்டத்தில் பதிந்து கொள்ளுங்கள்


முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பிட்டு திட்டத்தில் நீங்கள் இணைத்து இருக்க உங்கள் பெயரை பதிந்து கொள்ளுங்கள். இன்னும் சில நாட்களே உள்ளது அதனால் இந்த செய்தியை அனைவருக்கும் பகிரவும்……………

20131208-100249.jpg

Advertisements