இலவச இருதய பரிசோதனை முகாம்


கோட்டகுப்பம் வாழ் பொதுமக்கள் இந்த அறிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள், இந்த செய்தியை மற்றவர்களுக்கு தெரியபடுத்தி,  தேவை உள்ளவர்களுக்கு பயன் அடைய வழி ஏற்படுத்தி கொடுங்கள்.

20131125-190534.jpg20131126-090748.jpg

Advertisements