குவைத்தில் ஹஜ் பெருநாள் தொழுகையில் நமது சகோதரர்கள்


கோட்டக்குப்பத்தை சேர்ந்த நமது சகோதர்கள் இன்று 15/10/2013 குவைத்தில் நடைபெற்ற ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை முடித்து தங்களுக்குள் வாழ்த்து தெரிவித்து கொள்ளும் காட்சி

படங்கள் உதவி நன்றி : Mohamed Ali 

Advertisements