ஹஜ் யாத்திரையாளர்களுக்கு வழி அனுப்பும் நிகழ்ச்சி


20130928-103333.jpg

 

20130917-144734.jpg

அமீன்

Advertisements