கோட்டக்குப்பத்தில் இருந்து இந்த வருடம் ஹஜ் புனித பயணம் செய்பவர்களுக்கு வழி அனுப்பும் நிகழ்ச்சி


20130917-144734.jpg

Advertisements