கோட்டகுப்பம் ரஹ்மத் நகரில் திடீர் தீ விபத்து, விரிவான செய்தி விரைவில் ……..


 

20130903-151716.jpg

கோட்டகுப்பம் ரஹ்மத் நகரில் திடீர் தீ விபத்து, பல குடிசைகள் எரிந்து சாம்பல். விரிவான செய்தி விரைவில் ……

 

 

 

Advertisements