படம் சொல்லும் செய்தி


20130812-193423.jpgகோட்டகுப்பம் சமய நல்லினதிற்கு ஓர் முன்னோடியான ஊர். ரமலான் வாழ்த்து சொல்லும் ஒரு ஹிந்து சகோதரர். மேலும் முஸ்லிம் பெயரில் தொழில் செய்யும் ஹிந்து சகோதரர்.

 

 

Advertisements