சவூதியில் நமதூர் மக்களின் பெருநாள் கொண்டாட்டம்


கோட்டகுப்பத்தை சார்ந்த நமது சகோதரர்கள் சவுதி அரேபியாவில் பல பகுதியில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். ஈத் பெருநாளை முன்னிட்டு அனைவரும் சந்தித்து மகிழ்ச்சியை பகிரும் காட்சிகள்.

20130812-090014.jpg

Advertisements