தயார் நிலையில் கோட்டகுப்பம் ஈத்கா


20130808-121841.jpg

இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை 09/08/2013 நடைபெற இருக்கும் ஈத் பெருநாள் தொழுகைக்கு தயார் படுத்த படும் கோட்டக்குப்பம் ஈத்கா மைதானம்

Advertisements