சிங்கப்பூரில் நடைபெற்ற ஈத் பெருநாள் தொழுகை


20130808-112716.jpg

சிங்கப்பூரில் நடைபெற்ற ஈத் பெருநாள் தொழுகையில் நமது கோட்டகுப்பம் சகோதரர்கள்

 

 

 

 

Advertisements