குவைதில் நடைபெற்ற தொழுகையில் நமது சகோதரர்கள்


 

20130808-101305.jpgகுவைத்தில் நடைபெற்ற ஈத் பெருநாள் தொழுகையில் நமது கோட்டகுப்பம் சார்ந்த சகோதரர்கள் பெருந்திரளாக கலந்து கொண்ட காட்சி

 

Advertisements