லால்பேட் அரபி கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா – Exclusive photos


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபி கல்லூரியின் 69ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்புவிழா புகைப்பட தொகுப்பு

 

20130623-211000.jpg

Advertisements