அல் ஜாமியதூர் ரப்பானிய பட்டமளிப்பு விழா புகைப்படங்கள்


கோட்டகுப்பம் அல் ஜாமியதூர் ரப்பானிய அரபி கல்லூரியின் 31 வது ஆண்டு விழா மற்றும் 22 வது பட்டமளிப்பு விழா இன்று 16/06/2013 தைக்கால் திடலில் நடைபெற்றது. இந்தாண்டு மூன்று பேர் பட்டம் பெற்றனர். பட்டம் பெற்றவர்கள் விபரம் :- 

 

1. ஹாபிழ் S. முபாரக் பாஷா த/பெ K. ஷேக் முஹம்மத் 

 

2. ஹாபிழ் M.Y. ஆரிப்  அலி த/பெ G. முஹம்மத் யூசப் 

 

3. M.S. முஹம்மத் ஜெய்னுல் ஆபிதீன் த/பெ A.M. முஹமது ஷர்புதீன் பாகவி 

 

 

மௌலான மௌலவி அல்ஹாஜ் S.  சர்தார் முஹம்மத் மீரான் நூரியி அவர்கள்  பட்டம் வழங்கி சிறப்புரை ஆற்றினார்கள்.

 

சிறப்பு விருந்தினராக தமிழாக முஸ்லிம் லிக் தலைவர் K M காதர் மொஹிதீன் கலந்து கொண்டார்கள்.

 

 

 

Advertisements