பருவ மழைக்காக காத்து இருக்கும் கோட்டகுப்பம்


20130602-144742.jpg

20130602-144747.jpg

Advertisements