காவல்துறையை கண்டித்து போஸ்டர்


கோட்டக்குப்பத்தில் நேற்று 18/03/2013 இரவு முதல் அணைத்து பகுதியிலும்

காவல் துறையை கண்டித்து போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.

DSC02390

Advertisements