மீலாது விழா பயான்


கோட்டக்குப்பத்தில் மீலாது விழா பயான்  

இன்று 24/010/2012 ஜாமியா மஸ்ஜீத் திடலில் நடைபெற்றது.

 

 

 20130124-202847.jpg

20130124-202852.jpg

20130124-202857.jpg

20130124-202902.jpg

20130124-202907.jpg

Advertisements