கோட்டக்குப்பத்தில் இஸ்திமா ஏற்பாடுகள் தீவிரம்


வரும் பிப்ரவரி மாதம் 2, 3, தேதிகளில் கோட்டக்குப்பத்தில் இஸ்திமா நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம், இன்று JCB மூலம் இடம்களை தூய்மை படுத்தும் பணி ஆரம்பம் 

istima

 

istima1 istima2 istima4 istima5

Advertisements