மாற்று மத சகோதரர்க்கு இஸ்லாமிய போதனை


கோட்டகுப்பம் TNTJ கிளையில் 29/11/12 அன்று நான் முஸ்லீமுக்கு TNTJ மர்கசில் தாவா செய்யப்பட்டது.மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் புத்தகம் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது. அல்ஹம்துல்லில்லாஹ்..

20121203-131034.jpg

20121203-131040.jpg

நன்றி :  தகவல் மற்றும் படம் உதவி சல்மான் பார்சி 
Advertisements