கோட்டக்குப்பத்தில் பெண்கள் பயான்


கோட்டகுப்பம் TNTJ கிளையில் 2/12/12 அன்று சகோதரர் அன்சாரி வீட்டில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. “குழந்தை வளர்ப்பு” என்ற தலைப்பில் பயான் நடைபெற்றது. 

20121203-174015.jpg

20121203-174020.jpg

20121203-174025.jpg

 

 

தகவல் நன்றி : சகோதரர் சல்மான் பார்ஸி 
Advertisements