மக்கா மஸ்ஜித் திறந்து வைக்கப்பட்டது


மௌலான மௌலவி அல்ஹாஜ் O. M. அப்துல் காதிர் ஹஜரத்

அவர்கள் மக்கா மஸ்ஜித்தை திறந்து வைத்தார்கள் 

 

makkah masjid

Advertisements