வில்லேர்ஸ் சூர் மார்ன் பள்ளிவாசலில் ஈத் பெருநாள் தொழுகை


பாரிஸ் அருகே உள்ள வில்லேர்ஸ் சூர் மார்ன்

பள்ளிவாசலில் நடைபெற்ற ஈத் பெருநாள் தொழுகை

20120819-104828.jpg

20120819-104834.jpg

Advertisements