ரம்ஜான்: தலைவர்கள் வாழ்த்து!


கோட்டகுப்பம் ஜாமி ஆ மஸ்ஜித் முத்தவல்லி.   ஹாஜி A. இஹ்சானுல்லா

 

தேச மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடனும் மத நல்லிணக்கம் கொண்டு வாழ வாழ்த்துக்கள்

கோட்டகுப்பம், டவுன் காஜி ஹாஜி A .தமீமுல் அன்சாரி ஹஸ்ரத் அவர்கள் 

 

 

Advertisements