பிரான்சில் லியோன் மாநகரில் நடைபெற்ற பெருநாள் தொழுகை


பிரான்சில் உள்ள லியோன் மாநகரில் நடைபெற்ற

பெருநாள் தொழுகை புகைப்படங்கள்

20120819-104033.jpg

20120819-104038.jpg

20120819-104043.jpg

20120819-104048.jpg

20120819-104054.jpg

20120819-104058.jpg

20120819-104103.jpg

20120819-104108.jpg

20120819-104113.jpg

Advertisements