துபையில் நடைபெற்ற ஈத் பெருநாள் தொழுகையில் கோட்டகுப்பம் மக்கள்


துபையில் நடைபெற்ற ஈத் பெருநாள் தொழுகையில்

பெரும் திரளாக பங்கு பெற்ற கோட்டகுப்பம் மக்கள் 

20120819-105624.jpg

20120819-105637.jpg

20120819-105642.jpg

20120819-105647.jpg

20120819-105651.jpg

20120819-105656.jpg

20120819-105700.jpg

20120819-105704.jpg

20120819-105708.jpg

20120819-105713.jpg

Advertisements