தயார் நிலையில் ஈத்கா மைதானம்


நாளை 20/08/2012 அன்று நடைபெற உள்ள ஈத் பெருநாள்

தொழுகைக்காக கோட்டகுப்பம் ஈத்கா மைதானம் தயார் நிலையில் உள்ளது 

20120819-103332.jpg

20120819-103337.jpg

20120819-103342.jpg

Advertisements