அபு தாபியில் நடைபெற்ற பெருநாள் தொழுகை


அபு தாபியில் நடைபெற்ற பெருநாள் தொழுகை

20120819-110148.jpg

20120819-110153.jpg

20120819-110202.jpg

20120819-110210.jpg

20120819-110206.jpg

20120819-110215.jpg

Advertisements