லைலத்துல் கதர் இரவு செய்கு ம. அப்துல்லாஹ் ஜமாலி பேட்டி


யாருக்கு 10 லட்சம்?

விளம்பரத்திற்கு சரியான பதிலடி தந்த

மௌலவி செய்கு M. அப்துல்லாஹ் ஜமாலி அவர்களின்

பிரத்தியேக பேட்டி

Advertisements