வண்ண விளக்கில் ஜாமியா மஸ்ஜித்


கோட்டகுப்பம் ஜாமியா மஸ்ஜித் லைலதுல் கதர் இரவு

தொழுகைக்காக வண்ண விளக்கில் காட்சி அளிக்கிறது

20120815-170615.jpg

 

20120815-170621.jpg

20120815-170628.jpg

20120815-170633.jpg

20120815-170637.jpg

Advertisements