லைலத்துல் கதர் இரவு தொழுகை காட்சி


கோட்டகுப்பம் ஜாமியா மஸ்ஜிதில் நடைபெற்ற

லைலத்துல் கதர் இரவு தொழுகை காட்சி

20120815-190048.jpg

20120815-190053.jpg

20120815-190058.jpg

Advertisements